Globus se okreće prema Istra Inspiritu

Globus se okreće prema Istra Inspiritu

187

Objava u Globusu, 20.7.2012. , sve najljepše o Inspiritu

Picture1

Riječ je zapravo o potpuno novom trendu koji bi se mogao nazvati histroturizam – turističkoj ponudi koja se bazira ponajprije na povijesnim atrakcijama…